Utterback.se

 

 

 

Start På G Bakgrund Snickeri Stugor Kuriosa Resor Projekt

Sture Andersson

Platsen och historien

Utterbäck

Jag är född 1944, fabrikör, utbildad företags- och marknadsekonom och har arbetat som företagare sedan 1961.

Sysslat med snickeri i egen snickerifabrik, husbyggnad i fabrik, trävaru- och byggmaterialhandel, redovisning, revision och som konsult i organisationsfrågor och ledningssystem.

Allt arbete har inte varit förlagt till egna företaget och Utterbäck utan under vissa perioder har verksamheten legat i andra företag och på annan ort.

Dessutom har jag haft mycket föreningsarbete. Detta har varit inom kommunpolitik, inom studieförbund, innovation, villaägarna och bygderörelsen. I bland som ledamot men många av uppdragen har varit som ordförande.

Även om jag hela tiden har haft en fast punkt i tillvaron har det blivit mycket resande. I snickeriet hade jag huvuddelen av mina kunder på östra sidan av Kilsbergen, byggvaruhandel och delar av hustillverkningen i Lindesberg mycket av husen vi tillverkade levererades uppsatta och leveranserna skedde i hela landet. Senare års konsultuppdrag har inneburit att jag har haft förmånen att resa i hela landet och fördjupat mig i hur olika organisationer fungerar och dessutom träffat många intressanta människor.

Sture Andersson
Villagatan 5
59873 Gullringen

Läs också:  Utterbäck en by en plats ett antal företeelser

Tfn +46739818070
E- post sture@utterback.se