Utterback.se

 

   
 

 

Start På G Bakgrund Snickeri Stugor Kuriosa Resor Projekt
 

Sture Andersson

Platsen och historien Utterbäck

9 km nordost om Karlskogas centrum ligger Utterbäcks kvarn. Nu var det länge sedan det maldes något i kvarnen och all utrustning har tagits bort.

I dag snurrar en liten turbin och ger ett litet tillskott till vår gemensamma "energibörs" och det som givit karaktär åt gården har varit snickeri.

Under hela förra seklet och in på detta har någon form av snickeriverksamhet varit på gång. Först som bisyssla till kvarnen i form av "bysnickare" senare i form av snickerifabrik med allt från byggnadssnickerier, specialsnickerier och möbler i sin tillverkning. Under en period tillverkades även fritidshus.

Under alla år sedan återbebyggelsen någon gång under1500 talet har forsen på något sätt bidragit till bygdens försörjning. Det går att spåra i handlingar att det fanns en etablerad kvarn i slutet av 1600 talet och hur länge den varit i drift kan man bara spekulera i.

Att platsen varit en knutpunkt i bygden går däremot inte att ta miste på. Här fanns kvarn, såg, smedja, lertag och tvättplats. Fram till mitten av 1800 talet var allt samägt, 1860 köptes kvarnen ut. Efter några år följde sågen samma öde.

1917 var såg och kvarn samägt och dåvarande ägaren byggde då ett kraftverk som försåg byn med elektricitet och kraft från en gemensam turbin. Ett pionjärprojekt i bygden och ett av de tidigaste i dess närhet.

 

Sture Andersson
Utterbäck 402
691 94 Karlskoga

Läs också:  Utterbäck en by en plats ett antal företeelser

Tfn +46586 728470
E- post sture@utterback.se