Utterback.se

 

 

Start På G Bakgrund Snickeri Stugor Kuriosa Resor Projekt
 

Ledningsprocess i ledningssystem (förbundsstruktur)

Planera
 
Genomför
 
Utvärdera
 
Förbättra

En ledningsprocess fastställer principen att all verksamhet ska planeras, genomföras, utvärderas och vid behov förbättras i ett aldrig avstannande kretslopp.

 

En ledningsprocess förverkligas av förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer. Till sin hjälp har de dokument i ledningssystemet. Dokumenten  kan vara övergripande rutiner eller detaljerade instruktioner. De kan vara tvingande, dvs. styrande, eller enbart stödjande.

 

I den här presentationen kan du följa ledningsprocessens fyra steg – planera, genomför, utvärdera, förbättra - och klicka dig fram till de styrande och stödjande dokument som beskriver vad som ska göras, vem som gör vad och som du kan ha nytta av.

Sture Andersson
Utterbäck 402
691 94 Karlskoga

 

Tfn +46586 728470
E- post sture@utterback.se